เปิดประวัติ น้องแป้ง zbing z. แป้ง นัยรัตน์ ธนไวทย์โกเศส หรือ “พี่แป้ง zbing z.” ที่ใคร ๆ ก็เรียกติดปากด้วยชื่อนี้ เป็นสตรีมเมอร์เกมส์ […]